دستگاه پرس

10 / 10
از 1 کاربر

بسیاری از مواد برای آنکه به فرم و شکل دلخواه ما در آیند می بایست تحت فشار و پرس مشخصی قرار گیرند به همین منظور از دستگاه پرس استفاده میشود تا با استفاده از فشاری که این دستگاه میتواند بر روی مواد وارد آورد در حین فرایند تولید بتوان به آن شکل و فرم دلخواه را داد. دستگاه پرس از ابزار های مختلفی برای ایجاد فشار استفاده میکند از جمله آنها میتوان به پنوماتیک ، هیدرولیک و نیروی مکانیکی اشاره نمود. برای اینکه دستگاه پرس مناسب با کاری که میخواهیم انجام دهیم را انتخاب کنیم می بایست پارامتر های بسیاری را مد نظر داشته باشیم که از جمله مهم ترین این موارد شکل ، برش و سختی موادی است که میخواهیم آنها را تحت فشار قرار دهیم.

دستگاه پرس میتواند انواع پرس را بر مواد مختلف وارد نماید که در زیر به انواع پرس ها اشاره خواهیم نمود: پرس های C  شکل ضربه ای ، دروازه ای ، چهارستونه ، پرسهای بالا به پایین ، با سرعت زیاد انواع مختلف پرس هستند که خود نیز دارای انواع مختلفی از نظر اندازه ، شکل ، ساختمان و.. هستد 

ساختمان پرسها به صورت معمول دارای دو نع ریخته گری شده و جوشکاری شده می باشد. پرس هایی که دستگاه پرس آنرا به ماده مورد نظر وارد می کند معمولا یکی از چهار منبع زیر را دارا می باشد:

پرس های دستی که معمولا به وسیله ی دست و یا پای نیروی انسانی تامین میشود ، پرس مکانیکی که به وسیله ی قدرت موتور انجام میشود ، پرس هیدرولیک که به وسیله ی فشار روغن و یا آب تامین میشود ، پرس پنوماتیک که به واسطه ی هوای فشرده قابل انجام است.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :