کوپلینگ روغن

10 / 10
از 1 کاربر

کوپلینگ روغن نوع دیگری از کوپلینگ می باشد و به وسیله ی فشار روغن میتوان دوران تولید شده در موتور را به شفت پمپ انتقال دهد و باعث حرکت آن شود. استفاده از کوپلینگ روغن با توجه به کار بردن روغن به جهت انتقال نیرو در آن نیازمند توجه و مراقبت بیشتر نسبت به انواع دیگر کوپلینگ می باشد زیرا می بایست فشار روغن در تمام طول مدتی که کوپلینگ روغن مشغول کار است در حد ثابتی قرار داشته باشد. برای خرید هرگونه کوپلینگ از جمله کوپلینگ روغن میتوانید با شماره های انتهای سایت تماس گرفته و نسبت به خرید کوپلینگ روغن مد نظر خود اقدام نمایید

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :